TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Nazwa kursu / cena przy płatności “co miesiąc”/ cena przy płatności “co trymestr” / cena za “pojedyncze zajęcia”

Kurs rysunku architektura : 9x 322zł / 3x 897zł / 250zł

Kurs rysunku hobby : 9x 322zł / 3x 897zł / 250zł

Kurs rysunku ASP : 9x 322zł / 3x 897zł / 250zł

Kurs Digital Painting : 8x 540zł / 2x 1860zł / 490zł

Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia” 

Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie w każdym momencie.
Udział w Kursie jest dobrowolny.