WYNIKI 2017

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY W GLIWICACH

KOLEJNY ROK UCZNIOWIE PRACOWNI DOMIN ZDOBYWAJĄ BARDZO WYSOKIE NOTY NA EGZAMINIE W GLIWICACH, GRATULUJEMY ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ NA STUDIA UCZNIOM PRACOWNI DOMIN:

1. Ewa Bubik
2. Aleksandra Bodora
3. Agnieszka Sałkowska
4. Marta Paczyńska
5. Kamila Lorenc-Kozik
6. Damian Wnuk
7. Sandra Puchacz

 

POZOSTAŁE WYDZIAŁY ARCHITEKTURY W POLSCE
PRACOWNIA RYSUNKU DOMIN PRZYGOTOWUJE NIE TYLKO DO ZDAWANIA EGZAMINÓW W GLIWICACH, ALE TAKŻE NA WYDZIAŁY W INNYCH MIASTACH

1. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – 8/10 osób w pierwszej 10 jest z Domina, na ostatecznej liście ok. 80% osób to uczniowie Domina
3. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej -10/20 osób w pierwszej 20 jest z Domina
4. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
5. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
9. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
10. Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej

 

 

ASP

Gratulujemy Alicji Szymskiej za przyjęcie na kierunek Digital Design w Krakowie oraz Weronice Kadłuczce za rozpoczęcie nauki na ASP w Katowicach. 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Gratulujemy Marcie Borek za przyjęcie na kierunek Architektura Krajobrazu w Lublinie. 

Dołącz do najlepszych zapisz się już dziś!