Prowadzący zajęcia: Tomasz Szuliński
link do portfolio: https://www.artstation.com/tmksch
link do Facebooka: http://www.facebook.com/tomekksz

Jak wyglądają zajęcia?
Kurs składa się z:
• części pokazowej – zobaczysz na żywo jak powstaje ilustracja
• części przeznaczonej na pracę własną połączoną z indywidualnymi korektami prowadzącego.

Czego się nauczę?
• obsługi programu graficznego
• korzystania z tabletu
• zasad kompozycji, dobierania kolorów, tworzenia własnych pędzli
• pracy na różnych warstwach
• optymalizacji szybkości pracy
• podstaw anatomii

więcej informacji:

KURS DIGITAL PAINTING W DOMIN KATOWICE